Favorites: part one – topics for discussion

favorites

Ulubione rzeczy – część pierwsza.

Pamiętajcie, że obie pisownie – favourite i favorite są poprawne. Ta druga jest preferowana w Stanach Zjednoczonych.

 1. What is your favorite animal?
 2. What is your favorite city in Europe?
 3. What is your favorite color?
 4. What is your favorite day of the week? Why?
 5. What is your favorite drink in the summer?
 6. What is your favorite food in the summer?
 7. What is your favorite holiday? Why?
 8. What is your favorite kind of book?
 9. What is your favorite kind of ethnic food?
 10. What is your favorite kind of music?
 11. What is your favorite kind of pizza?
 12. What is your favorite magazine?
 13. What is your favorite memory of childhood?
 14. What is your favorite pastime nowadays?
 15. What is your favorite proverb?
 16. What is your favorite radio station?
 17. What is currently your favorite television program?
 18. What is your favorite time of the day?
 19. What is your favorite TV program?
 20. What is your favorite Web site?
 21. What’s your favorite smell?
 22. What’s your favorite word in English? Why do you like it?
 23. Who is your favorite actor?
 24. Who is your favorite actress?
 25. Who is your favorite athlete?
 26. Who is your favorite author?
 27. Who is your favorite character from literature?
 28. Who is your favorite super-hero? Explain why.
 29. Who was your favorite teacher? Why?
  1. …in high school?
  2. …in junior high school?
  3. …in elementary school?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *