New Year Resolutions

Resolutions

Zbliża się Nowy Rok, a wraz z nim czas refleksji, podsumowań oraz tworzenia nowych postanowień. Nowy Rok to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment, w którym wielu z nas zastanawia się nad swoimi celami i marzeniami na nadchodzące miesiące. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami listą interesujących pytań i tematów do dyskusji, które idealnie nadają się do konwersacji online.

Te pytania nie tylko pomogą Wam w praktykowaniu języka angielskiego, ale także pozwolą lepiej zrozumieć różnorodność kulturową związaną z obchodami Nowego Roku oraz podejście do tematu postanowień. Od tradycyjnych zwyczajów po osobiste cele i aspiracje – rozmowy te mają na celu nie tylko rozwijanie umiejętności językowych, ale również poszerzenie horyzontów i zainspirowanie do głębszego zastanowienia się nad własnym życiem i planami na przyszłość.

Jeśli chcesz urozmaicić swoją naukę jeżyka angielskiego – jestem do Twojej dyspozycji! Porozmawiajmy na takie tematy:

New Year Resolutions

 1. What is a New Year’s resolution? (Definition and understanding)
 2. Have you ever made a New Year’s resolution? Why or why not?
 3. What are some common New Year’s resolutions people make?
 4. Why do you think people often fail to keep their New Year’s resolutions?
 5. What are some effective strategies to keep a New Year’s resolution?
 6. Can you think of a unique or unusual resolution?
 7. How do resolutions help in personal development?
 8. Do you think making a resolution at the start of the year is important? Why?
 9. Share one resolution you succeeded in keeping. What was your approach?
 10. Is it better to have realistic resolutions or ambitious ones? Why?

Resolutions in General

 1. What are some resolutions people might make outside of New Year?
 2. How do resolutions vary across different age groups?
 3. Do you think making resolutions is more beneficial for young people or for adults? Explain.
 4. In your opinion, what is the difference between a goal and a resolution?
 5. Can making resolutions have negative effects? Discuss.
 6. Share a resolution you have for this month/year.
 7. Do cultural differences affect the type of resolutions people make?
 8. How can technology help us in fulfilling our resolutions?
 9. Discuss the role of family and friends in helping someone keep their resolution.
 10. What personal qualities help in maintaining resolutions?

New Year Traditions and Celebrations

 1. How do you usually celebrate New Year’s Eve?
 2. Are there any special New Year’s traditions in your country or culture?
 3. How do New Year celebrations differ around the world?
 4. What’s the most memorable New Year’s celebration you’ve had?
 5. Do you prefer a quiet New Year’s Eve at home or a big celebration? Why?
 6. Can you describe a traditional New Year’s dish from your country?
 7. How do people in different age groups celebrate New Year in your country?
 8. Do you know any interesting superstitions or beliefs related to New Year?
 9. What does the New Year symbolize for you personally?
 10. If you could celebrate New Year’s anywhere in the world, where would it be and why?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *