Friends and friendship

Friends and friendship

Pytania na konwersacje z języka angielskiego

W tym tygodniu chciałbym poruszyć z moimi uczniami bardzo ważny temat – przyjaźń. Przyjaźń to uniwersalne doświadczenie, które łączy ludzi na całym świecie, niezależnie od ich wieku, pochodzenia czy doświadczeń życiowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak nawiązywać nowe przyjaźnie będąc dorosłym, jakie cechy cenimy w przyjaciołach, jak pielęgnować te relacje pomimo braku czasu oraz jakie działania i aktywności możemy podejmować ze znajomymi.

Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawy i rozwijający temat, który pomoże nie tylko w nauce języka angielskiego, ale także w refleksji nad własnym życiem i relacjami z innymi.

Zestaw 1

Best Friends

 1. Can you tell us about your best friend? How did you meet?
 2. What makes your best friend special to you?
 3. How has your relationship with your best friend evolved over time?
 4. Share a favorite memory you have with your best friend.

Lost Friendships

 1. Have you ever lost a close friend? What happened?
 2. How did the loss of that friendship affect you?
 3. What did you learn from that experience?
 4. If you could, would you like to reconnect with a friend you’ve lost? Why or why not?

Friends as Role Models and Inspiration

 1. Is there a friend in your life who has been a role model or an inspiration to you?
 2. In what ways has this friend influenced or motivated you?
 3. Can you share a specific instance where this friend inspired you to do something?
 4. What qualities does this friend have that you admire?

Childhood Friends

 1. Do you still keep in touch with any friends from your childhood?
 2. How are those friendships different from your adult friendships?
 3. What is your earliest memory of making a friend?
 4. How did your childhood friends influence who you are today?

Zestaw 2

Friendship Challenges

 1. What has been the biggest challenge you’ve faced in a friendship?
 2. How did you and your friend overcome that challenge?
 3. What did that challenge teach you about friendship?
 4. Have you ever had a misunderstanding with a friend? How did you resolve it?

Cultural Differences

 1. Have you ever had a friend from a different cultural background?
 2. How did your cultural differences affect your friendship?
 3. What did you learn from that cross-cultural friendship?
 4. Can you share an interesting experience you had with a friend from a different culture?

Friendship Goals

 1. What goals do you have for your friendships in the future?
 2. Is there a type of friendship or a friend you wish to have in your life?
 3. How do you plan to strengthen your existing friendships?
 4. What do you think is key to maintaining long-lasting friendships?

Making friends as an adult

 1. How do you think making friends changes as you get older?
 2. What are some challenges adults face when trying to make new friends?
 3. Can you share a personal experience about making a new friend as an adult?
 4. Do you believe it’s easier or harder to make friends as an adult compared to when you were a child? Why?

Qualities of a Good Friend

 1. What qualities do you value most in a friend?
 2. Can you describe your ideal friend?
 3. How important is trust in a friendship?
 4. What do you think is more important in a friend: similar interests or a compatible personality?

Zestaw 3

Maintaining Friendships

 1. How do you maintain your friendships as you get older and busier?
 2. Do you think friendships change as people grow older?
 3. What role does technology play in maintaining your friendships?
 4. How often do you meet with your friends, and what do you usually do together?

Activities with Friends

 1. What are some activities that are fun to do with friends when you have limited time?
 2. Can you suggest any hobbies or activities that are good for making new friends?
 3. How do you balance your time between friends, family, and other responsibilities?
 4. What is your favorite memory of an activity you did with friends?

The Role of Friendship in Personal Growth

 1. How have your friends influenced your life or personal growth?
 2. Do you think friends are more influential than family in certain aspects of life?
 3. Have you ever had a friendship that significantly changed you? How?
 4. What have you learned about yourself through your friendships?

Overcoming Difficulties in Friendships

 1. How do you handle conflicts with friends?
 2. Have you ever had to end a friendship? Why?
 3. What advice would you give someone who is struggling to maintain a friendship?
 4. How can friends support each other during tough times?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *