Opinia FUNDACJA

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

opinia angielski piotr wolinski

W imieniu zarządu Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej chlelibyśmy wyrazić satysfakcję ze współpracy z Piotrem Wolińskim w zakresie konwersacji Business English.

Prowadzone zajęcia odznaczają się wysokim poziomem dydaktycznym oraz elastycznością wobec potrzeb naszej Fundacji. Wykorzystanie różnorodnych metod nauczania, zwłaszcza konwersacji Business English, oraz wysokie kwalifikacje i entuzjazm pana Piotra przekładają się na wymierne postępy językowe słuchaczy. Pan Piotr zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne, jest punktualny i kreatywny.

Zajęcia odbywają się w siedzibie naszej fundacji i prowadzone są w sposób profesjonalny i merytoryczny.

Bardzo wysoko oceniamy poziom zajęć prowadzonych przez pana Piotra Wolińskiego i z pełnym przekonaniem możemy polecić go jako trenera i koordynatora rozwoju kompetencji językowych.

K L I E N T
Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

D A T A
21 listopada 2017

U S Ł U G I
Konwersacje Business English