Opinia od MARKETER+

opinia angielski piotr wolinski

Niniejszym chciałbym polecić indywidualne sesje języka angielskiego z Piotrem Wolińskim. Na podstawie dotychczasowej współpracy mogę stwierdzić, że Piotr wzorowo wykonuje swoje obowiązki. Zaproponowana przez niego formuła konwersacji językowych przynosi zdumiewające rezultaty, a dzięki wprowadzonym elementom coachingu językowego o wiele łatwiej jest mi znaleźć motywację do nauki.

Piotr charakteryzuje się sumiennością, terminowością i kreatywnością. Indywidualna praca z nim to przyjemność, a zaproponowane tematy i przygotowane materiały sprawiają, że na lekcjach nigdy nie jest nudno.

Wszystkim zainteresowanym szybkim opanowaniem praktycznego języka angielskiego i przełamaniem strachu przed mówieniem polecam spotkania z Piotrem Wolińskim.

K L I E N T
Marketer+

D A T A
13 listopada 2018

U S Ł U G I
Indywidualny angielski i coach językowy

Więcej opinii na temat mojej pracy, referencji i listów rekomendacyjnych znajdziesz na stronie OPINIE.